Đơn vị trực thuộc Ben Thanh TSC
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng Nhân viên IT (02/07/2018)
- Số lượng: 01 người.
- Nơi làm việc: 2 - 4 Lưu Văn Lang, Phường Bến Thành, Q1, TP HCM
- Địa điểm nộp hồ sơ: Bộ phận Quản trị Nhân sự (Lầu 4, 2 - 4 Lưu Văn Lang, Phường Bến Thành, Q1, TP HCM, liên hệ chị Thu Vân - điện thoại: 0918 515 355 / 3822 3390 - số nội bộ 557).
- Xem thông tin chi tiết trong tập tin đính kèm.
Thông báo tuyển dụng Nhân viên Pháp chế (11/01/2018)
- Số lượng: 01 người.
- Nơi làm việc: 2 - 4 Lưu Văn Lang, Phường Bến Thành, Q1, TP HCM
- Địa điểm nộp hồ sơ: Bộ phận Quản trị Nhân sự (Lầu 4, 2 - 4 Lưu Văn Lang, Phường Bến Thành, Q1, TP HCM, liên hệ chị Thu Vân - điện thoại: 0918 515 355 / 3822 3390 - số nội bộ 557).
- Xem thông tin chi tiết trong tập tin đính kèm.
Thông báo tuyển dụng vị trí nhân viên bán hàng (11/01/2018)
- Số lượng: 02 người.
- Nơi làm việc: Chợ Bến Thành.
- Địa điểm nộp hồ sơ: Bộ phận Quản trị Nhân sự (Lầu 4, 2 - 4 Lưu Văn Lang, Phường Bến Thành, Q1, TP HCM, liên hệ chị Thu Vân - điện thoại: 0918 515 355 / 028 3822 3390 - số nội bộ 557).
- Xem thông tin chi tiết trong tập tin đính kèm.
Thông báo tuyển dụng vị trí Nhân viên lái xe (30/11/2017)
- Số lượng: 01 người.
- Địa điểm nộp hồ sơ: Bộ phận Quản trị Nhân sự (Lầu 4, 2 - 4 Lưu Văn Lang, Phường Bến Thành, Q1, TP HCM, liên hệ chị Thu Vân - điện thoại: 0918 515 355 / 3822 3390 - số nội bộ 557).
- Xem thông tin chi tiết trong tập tin đính kèm.
Thông báo tuyển dụng vị trí Nhân viên bảo trì, sửa chữa điện (10/10/2017)
- Số lượng: 01 người.
- Nơi làm việc: 2 - 4 Lưu Văn Lang, Phường Bến Thành, Q1, TP HCM
- Địa điểm nộp hồ sơ: Bộ phận Quản trị Nhân sự (Lầu 4, 2 - 4 Lưu Văn Lang, Phường Bến Thành, Q1, TP HCM, liên hệ chị Thu Vân - điện thoại: 0918 515 355 / 3822 3390 - số nội bộ 557).
- Xem thông tin chi tiết trong tập tin đính kèm.
Tin mới
Dịch vụ tài chính
Công ty Cổ phần Bến Thành Mũi Né
Công ty Cổ phần Du lịch Bến Thành Non nước
Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny
Công ty Cổ phần Đầu tư Thịnh Vượng (TVI JSC)
Số lượt truy cập : 5510306
Trang web liên kết