Báo cáo tài chính
Bản cáo bạch
Điều lệ công ty
Quy chế quản trị công ty
Thông báo - Quyết định - Công văn
Báo cáo tình hình quản trị
Chi trả cổ tức
Kết quả hoạt động kinh doanh
Đại hội cổ đông
Đơn vị trực thuộc Ben Thanh TSC
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Thông báo - Quyết định - Công văn
Công bố thông tin về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP TM - DV Bến Thành(07/10/2019)
  Gửi email In thông tin
Tải tập tin đính kèm Tải tập tin đính kèm
THÔNG TIN KHÁC
Công bố thông tin tài liệu thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP TM - DV Bến Thành (07/10/2019)
Quyết định về việc phê duyệt chủ trương tham gia góp vốn thành lập pháp nhân mới (10/09/2019)
Quyết định về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (27/08/2019)
Công bố thông tin V/v Bà Huỳnh Thị Thu thôi giữ nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty để hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 01/09/2019 (15/08/2019)
Công bố các thông tin liên quan đến việc thay đổi người nội bộ (30/05/2019)
Công văn V/v Công bố thông tin ký hợp đồng Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 (30/05/2019)
CBTT ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (22/02/2019)
Công bố thông tin V/v cục sở hữu trí tuệ chấp nhận đơn đăng ký nhãn hiệu mới của CTCP TM - DV Bến Thành (08/01/2019)
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 20 (18/12/2018)
Công bố thông tin V/v CTCP TM - DV Bến Thành nhận được quyết định số 7799/QĐ-CT của Cục thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế (04/12/2018)
Tin mới
Dịch vụ tài chính
Công ty Cổ phần Bến Thành Mũi Né
Công ty Cổ phần Du lịch Bến Thành Non nước
Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny
Công ty Cổ phần Đầu tư Thịnh Vượng (TVI JSC)
Số lượt truy cập : 5710904
Trang web liên kết