Báo cáo tài chính
Bản cáo bạch
Báo cáo thường niên
Điều lệ công ty
Quy chế quản trị công ty
Thông báo - Quyết định - Công văn
Báo cáo tình hình quản trị
Chi trả cổ tức
Kết quả hoạt động kinh doanh
Đại hội cổ đông
Đơn vị trực thuộc Ben Thanh TSC
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Thông báo - Quyết định - Công văn
Công bố thông tin về việc thay đổi niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM(16/01/2018)
  Gửi email In thông tin
Tải tập tin đính kèm Tải tập tin đính kèm
THÔNG TIN KHÁC
Công bố thông tin về việc gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính (26/01/2018)
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 19 (21/12/2017)
Công bố thông tin về sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (15/12/2017)
Công bố thông tin V/v Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành nhận được công văn của UBCK NN về việc xác nhận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (14/12/2017)
Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (06/12/2017)
Công bố thông tin V/v CTCP TM - DV Bến Thành nhận được quyết định số 5550/QĐ-CT của Cục thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế (27/11/2017)
CTCP TM - DV Bến Thành công bố thông tin đã nhận được công văn của UBCK NN về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (01/11/2017)
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong cty (01/11/2017)
Thông báo V/v nhận Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông chưa lưu ký (17/10/2017)
QUYẾT ĐỊNH SỐ 27/QĐ-HĐQT NGÀY 09/10/2017 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY (09/10/2017)
Tin mới
Dịch vụ tài chính
Công ty Cổ phần Du lịch Bến Thành Non nước
Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny
Công ty Cổ phần Đầu tư Thịnh Vượng (TVI JSC)
Công ty TNHH Chợ Cửa khẩu Mộc Bài
Số lượt truy cập : 4319235
Trang web liên kết
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2016