Báo cáo tài chính
Bản cáo bạch
Điều lệ công ty
Quy chế quản trị công ty
Thông báo - Quyết định - Công văn
Báo cáo tình hình quản trị
Chi trả cổ tức
Kết quả hoạt động kinh doanh
Đại hội cổ đông
Đơn vị trực thuộc Ben Thanh TSC
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Thông báo - Quyết định - Công văn
Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Bà Đặng Thị Bảo Ngọc và Ông Trần Hải Thuận giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ 04/3/2020 (05/03/2020)
Quyết định về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (07/02/2020)
Công văn của UBCK NN gia hạn thời gian công bố BCTC lập cho năm 2020 của BTT (14/01/2020)
CTCP TM - DV Bến Thành công bố thông tin về việc Bà Nguyễn Thị Mai Trâm được bổ nhiệm giữ nhiệm vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 26/11/2019 (27/11/2019)
CTCP TM-DV Bến Thành công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức đợt 1 - năm 2019 (27/11/2019)
Công bố thông tin nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP TM - DV Bến Thành (23/10/2019)
Công bố thông tin về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP TM - DV Bến Thành (07/10/2019)
Công bố thông tin tài liệu thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP TM - DV Bến Thành (07/10/2019)
Quyết định về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (27/08/2019)
Công bố thông tin V/v Bà Huỳnh Thị Thu thôi giữ nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty để hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 01/09/2019 (15/08/2019)
 Xem tiếp   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
Tin mới
Dịch vụ tài chính
Công ty Cổ phần Bến Thành Mũi Né
Công ty Cổ phần Du lịch Bến Thành Non nước
Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny
Công ty Cổ phần Đầu tư Thịnh Vượng (TVI JSC)
Số lượt truy cập : 6090984
Trang web liên kết