Báo cáo tài chính
Bản cáo bạch
Báo cáo thường niên
Điều lệ công ty
Quy chế quản trị công ty
Thông báo - Quyết định - Công văn
Báo cáo tình hình quản trị
Chi trả cổ tức
Kết quả hoạt động kinh doanh
Đại hội cổ đông
Đơn vị trực thuộc Ben Thanh TSC
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Thông báo - Quyết định - Công văn
Công văn gửi UBCK NN, Sở GDCK TPHCM V/v Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 (25/05/2018)
Công bố thông tin về việc từ nhiệm của các thành viên Ban kiểm soát, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và thay đổi Trưởng Ban kiểm soát (24/04/2018)
CTCP TM DV Bến Thành công bố thông tin thay đổi nhân sự của công ty (04/04/2018)
Quyết định V/v thông qua thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (28/02/2018)
Công bố thông tin về việc gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính (26/01/2018)
Công bố thông tin về việc thay đổi niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (16/01/2018)
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 19 (21/12/2017)
Công bố thông tin về sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (15/12/2017)
Công bố thông tin V/v Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành nhận được công văn của UBCK NN về việc xác nhận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (14/12/2017)
Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (06/12/2017)
 Xem tiếp   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
Tin mới
Dịch vụ tài chính
Công ty Cổ phần Bến Thành Mũi Né
Công ty Cổ phần Du lịch Bến Thành Non nước
Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny
Công ty Cổ phần Đầu tư Thịnh Vượng (TVI JSC)
Số lượt truy cập : 4822612
Trang web liên kết
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2016