Đơn vị trực thuộc Ben Thanh TSC
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Dịch vụ tài chính

Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny

-          Vốn điều lệ: 10 tỷ đồng.

-          Tỷ lệ vốn góp của Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành: 90% vốn điều lệ.

 

  Gửi email In thông tin
Tin mới
Dịch vụ tài chính
Công ty Cổ phần Bến Thành Mũi Né
Công ty Cổ phần Du lịch Bến Thành Non nước
Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny
Công ty Cổ phần Đầu tư Thịnh Vượng (TVI JSC)
Số lượt truy cập : 6091013
Trang web liên kết