Giới thiệu chung
Hội đồng quản trị
Ban kiểm soát
Ban Tổng Giám đốc
Trưởng bộ phận và trưởng đơn vị trực thuộc
Đơn vị trực thuộc Ben Thanh TSC
Sơ đồ tổ chức và mạng lưới kinh doanh
Đơn vị trực thuộc Ben Thanh TSC
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Trưởng bộ phận và trưởng đơn vị trực thuộc

Ông Nguyễn Khắc Cường

Giám đốc Bộ phận Tài chính – Kế toán
Kế toán trưởng

Bà Đặng Thị Bảo Ngọc

Giám đốc Bộ phận Thương mại - Dịch vụ

Ông Đinh Lệnh Dương

Giám đốc Bộ phận Đầu tư phát triển

Bà Tống Thị Thu Hương

Quyền Giám đốc Bộ phận Quản trị Hành chính

Bà Nguyễn Đan Thùy

Quyền Giám đốc Bộ phận Quản trị Nhân sự

Ông Huỳnh Quang Nghĩa

Phó Giám đốc Bộ phận Thương mại – Dịch vụ
Trưởng Trung tâm Vàng bạc đá quý Bến Thành

Ông Trần Khánh Hà

Phó Giám đốc Bộ phận Đầu tư phát triển

Ông Trần Tấn Mừng

Phó Kế toán trưởng

Bà Nguyễn Hồng Điệp

Phó Giám đốc Bộ phận Quản trị Hành chính

Bà Phan Thục Quế Trâm

Phó Giám đốc Bộ phận Quản trị Hành chính

Bà Lê Thị Thu Hà

Giám đốc Trung tâm Bến Thành Tây

Bà Trần Thị Hoài Dung

Giám đốc Trung tâm Bến Thành Đông

Ông Võ Tánh

Giám đốc Trung tâm Dân Sinh

Bà Trần Thị Sơn

Trưởng Cửa hàng Thiên Thành

 

  Gửi email In thông tin
Tin mới
Dịch vụ tài chính
Công ty Cổ phần Bến Thành Mũi Né
Công ty Cổ phần Du lịch Bến Thành Non nước
Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny
Công ty Cổ phần Đầu tư Thịnh Vượng (TVI JSC)
Số lượt truy cập : 4957239
Trang web liên kết
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2016