Giới thiệu chung
Hội đồng quản trị
Ban kiểm soát
Ban Tổng Giám đốc
Trưởng bộ phận và trưởng đơn vị trực thuộc
Sơ đồ tổ chức và mạng lưới kinh doanh
Đơn vị trực thuộc Ben Thanh TSC
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Ban kiểm soát

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

Bà Nguyễn Thị Bích Phượng

Trưởng Ban Kiểm soát

Bà Nguyễn Hoài Phương

Thành viên Ban Kiểm soát

Bà Lê Thị Yến Tuyết

Thành viên Ban Kiểm soát

 

  Gửi email In thông tin
Tin mới
Dịch vụ tài chính
Công ty Cổ phần Bến Thành Mũi Né
Công ty Cổ phần Du lịch Bến Thành Non nước
Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny
Công ty Cổ phần Đầu tư Thịnh Vượng (TVI JSC)
Số lượt truy cập : 4957157
Trang web liên kết
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2016