Giới thiệu chung
Hội đồng quản trị
Ban kiểm soát
Ban Tổng Giám đốc
Trưởng bộ phận và trưởng đơn vị trực thuộc
Đơn vị trực thuộc Ben Thanh TSC
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Hội đồng quản trị

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

Ông Phan Văn Quang

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Trần Cảnh Thông

Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Vũ Hoàng Tuấn

Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Bùi Minh Tuấn

Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Trần Hữu Hoàng Vũ

Thành viên Hội đồng quản trị

 

  Gửi email In thông tin
Tin mới
Dịch vụ tài chính
Công ty Cổ phần Bến Thành Mũi Né
Công ty Cổ phần Du lịch Bến Thành Non nước
Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny
Công ty Cổ phần Đầu tư Thịnh Vượng (TVI JSC)
Số lượt truy cập : 5221552
Trang web liên kết