Dịch vụ Thương mại
Dịch vụ địa ốc
Dịch vụ tài chính
Đơn vị trực thuộc Ben Thanh TSC
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Dịch vụ tài chính

Từ những năm đầu hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, Ben Thanh TSC đã có  định hướng chiến lược phát triển mạnh hoạt động Đầu tư tài chính – Hợp tác liên doanh, nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực về tài chính, đồng thời đa dạng hóa các lĩnh vực kinh doanh của Công ty.

Ben Thanh TSC thường góp vốn đầu tư vào các công ty ngay từ những ngày đầu thành lập, và tham gia quản trị điều hành trực tiếp hoặc gián tiếp nhằm đảm bảo hiệu quả sinh lợi của các khoản đầu tư. Các lĩnh vực Ben Thanh TSC đầu tư chủ yếu là : tài chính, ngân hàng, thương mại, dịch vụ, du lịch, khách sạn, ... phù hợp với chiến lược phát triển chung của Công ty. Ben Thanh TSC đang đầu tư vào một số doanh nghiệp sau :

 - Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny

 - Công ty Cổ phần Du lịch Bến Thành Non Nước

 - Công ty Cổ phần Bến Thành Mũi Né

 - Công ty Cổ phần Đầu tư & DV Dân Sinh

 - Công ty Cổ phần Đầu tư Thịnh Vượng (TVI JSC)

 

  Gửi email In thông tin
Tin mới
Dịch vụ tài chính
Công ty Cổ phần Bến Thành Mũi Né
Công ty Cổ phần Du lịch Bến Thành Non nước
Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny
Công ty Cổ phần Đầu tư Thịnh Vượng (TVI JSC)
Số lượt truy cập : 6090933
Trang web liên kết