Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành
Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành được thành lập ngày 21 tháng 04 năm 2004 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002274, tiền thân là Công ty Thương mại tổng hợp Bến Thành, một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng Công ty Bến Thành.

Ngành nghề kinh doanh:
- Kinh doanh thương mại
- Kinh doanh dịch vụ
- Đầu tư tài chính
Tin mới
Thành lập từ năm 1978 và chính thức hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần từ năm 2004, Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành đã có trên 30 năm hoạt động trong ngành thương mại...
Sau khi chính thức chuyển sang hoạt động dưới hình thức Công ty Cổ phần, tận dụng tối đa những lợi thế sẵn có, doanh nghiệp đă triển khai nghiên cứu đầu tư, xây dựng và khai thác hiệu quả chuỗi cao ốc
Từ những năm đầu hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, Ben Thanh TSC đă có định hướng chiến lược phát triển mạnh hoạt động Đầu tư tài chính – Hợp tác liên doanh, nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực..
Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 hợp nhất đã được soát xét (14/08/2018)
Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 của Công ty mẹ đã được soát xét (14/08/2018)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2018 (27/04/2018)
Báo cáo tài chính cty mẹ quý 1 năm 2018 (27/04/2018)
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán (28/03/2018)
Xem thêm
Đại hội cổ đông năm 2018
Công bố thông tin về việc từ nhiệm của các thành viên Ban kiểm soát, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và thay đổi Trưởng Ban kiểm soát (24/04/2018)
Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (24/04/2018)
Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (24/04/2018)
Tờ trình về Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát CTCP TM - DV Bến Thành nhiệm kỳ III (2014 - 2019) (18/04/2018)
Tờ trình V/v Thông qua việc từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát (16/04/2018)
Xem thêm
Đơn vị trực thuộc Ben Thanh TSC
Album hình ảnh sự kiện
Hội thi Karaoke - Ben Thanh TSC Idol 2017
Lễ khánh thành công trình cầu Bến Thành 3
Lễ đón Huân chương lao động Hạng Nhất
Khóa học “Kiến thức pháp luật dành cho nhà quản lý doanh nghiệp"
Dịch vụ tài chính
Công ty Cổ phần Bến Thành Mũi Né
Công ty Cổ phần Du lịch Bến Thành Non nước
Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny
Công ty Cổ phần Đầu tư Thịnh Vượng (TVI JSC)
Số lượt truy cập : 4957263
Trang web liên kết
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2016