Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành
Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành được thành lập ngày 21 tháng 04 năm 2004 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002274, tiền thân là Công ty Thương mại tổng hợp Bến Thành, một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng Công ty Bến Thành.

Ngành nghề kinh doanh:
- Kinh doanh thương mại
- Kinh doanh dịch vụ
- Đầu tư tài chính
Tin mới
Thành lập từ năm 1978 và chính thức hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần từ năm 2004, Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành đã có trên 30 năm hoạt động trong ngành thương mại...
Sau khi chính thức chuyển sang hoạt động dưới hình thức Công ty Cổ phần, tận dụng tối đa những lợi thế sẵn có, doanh nghiệp đă triển khai nghiên cứu đầu tư, xây dựng và khai thác hiệu quả chuỗi cao ốc
Từ những năm đầu hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, Ben Thanh TSC đă có định hướng chiến lược phát triển mạnh hoạt động Đầu tư tài chính – Hợp tác liên doanh, nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực..
Báo cáo tài chính
Giải trình lợi nhuận hợp nhất bán niên năm 2019 (14/08/2019)
Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 hợp nhất đã được soát xét (14/08/2019)
Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 của Cty mẹ đã được soát xét (14/08/2019)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2019 (29/07/2019)
Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý II năm 2019 (29/07/2019)
Xem thêm
Thông báo - Quyết định - Công văn
Công bố thông tin về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP TM - DV Bến Thành (07/10/2019)
Công bố thông tin tài liệu thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP TM - DV Bến Thành (07/10/2019)
Quyết định về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (27/08/2019)
Công bố thông tin V/v Bà Huỳnh Thị Thu thôi giữ nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty để hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 01/09/2019 (15/08/2019)
Công bố các thông tin liên quan đến việc thay đổi người nội bộ (30/05/2019)
Xem thêm
Đơn vị trực thuộc Ben Thanh TSC
Album hình ảnh sự kiện
Hội thi Karaoke - Ben Thanh TSC Idol 2017
Lễ khánh thành công trình cầu Bến Thành 3
Lễ đón Huân chương lao động Hạng Nhất
Khóa học “Kiến thức pháp luật dành cho nhà quản lý doanh nghiệp"
Dịch vụ tài chính
Công ty Cổ phần Bến Thành Mũi Né
Công ty Cổ phần Du lịch Bến Thành Non nước
Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny
Công ty Cổ phần Đầu tư Thịnh Vượng (TVI JSC)
Số lượt truy cập : 5710724
Trang web liên kết